Subscription and payment pages are important to drive people to purchase. There are different types of designs out there, also Apple has a guideline for us to implement a good Payment page.
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/subscriptions/overview/

I realized that I’ve been developing similar payment pages from scratch. Then, I decided to wrap the page in a package with a certain customization room.

Package: https://pub.dev/packages/purchase_paywall

Public Repo: https://github.com/arutkayb/purchase_paywall

Paywall Designs in Package

Paywall classes do not provide any functionality for purchase operations. You have to implement the purchase and pass the necessary callback functions to the desired PayWall class to make use of it.

PurchasePayWall Package

PurchasePaywall is providing different…


5 Psychological Drives of NFTs

Ruben Brandt, Collector 2018

A Brief Introduction to NFT

NFT, Non-Fungible Token, which means that it’s unique and can’t be replaced with something else -unlike Etherium or Bitcoin which are also tokens but tradable and not unique-, and also a token that is totally digital.

NFT is a technology that is invented with the help of Blockchain technology that we all heard about for the last couple of years, especially. You can imagine an NFT as a chunk of data -which can be an image, gif, etc..- that is authorized, approved, and identified as a unique one. …


Bu yazıda, uygulamamıza ekleyeceğimiz özelliğin iş hedeflerimize katkısını nasıl ölçebileceğimizden bahsedeceğiz.

Tahminler ya da küçük bir grubun görüşleri gibi görece öznel olan karar mekanizmaları yerine daha nesnel ve güvenilir olan ölçümleri yapmak için Analytics araçlarını nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız.

Google Analytics

Google Analytics, kullanıcılarımızın davranışlarını anlamıza yardımcı olan bir araç. Kullandığı başlıca yöntem ise “event”ler ve event’ler aracılığıyla davranış analizi yapmamızı sağlayacak grafikler ile event’leri birbiri ardına zincirleyip anlamlı akışlar yakalayabileceğimiz araç ve arayüzler.


You finished your app, published it, announced on some social mediums and started to watch your metrics 👏 👏


Bu yazıda Google Play Store’da bulunan uygulamamda yaklaşık 10 haftada reklamsız, organik olarak nasıl +40% indirme ve uygulama içi satın alma geliri artışı sağladığımdan bahsedeceğim.

Ölçüm Yapmadan İyileştirme Yapmak

Konu, iyileştirme ve mümkün olan en uygun noktaya getirme yani “optimizasyon” olduğunda malesef “ölçme” yapmadan “iyileştirme” yapamayacağımızın bilincinde olarak işe başlamamız gerekiyor.

Peki, neyi ölçüyoruz?

Öncelikle kendi uygulamanızın doğasını anlayıp, fonksiyonel açıdan gerekli değerlendirmeyi yapıp, kendinize özel bir huni (Funnel) yaratmanız gerekiyor. Bu huni sayesinde kullanıcının ilk geldiği noktadan size para kazandırdığı noktaya kadar geçen noktaları belirleyip, iyileştirilmesi gereken kısımlar için ölçüm yapabiliyoruz.

İlk adım olarak aşağıdaki metrikleri kullanabilir ve sonrasında her bir metriği, benim de yaptığım gibi…


Bu seride, Django öğrenirken kendi yaşadığım zorlukları ve internette okuduklarımı referans alarak Django öğrenmeye yeni başlayanlara destek olmaya çalışacağım.

Bu yazıda Django uygulamamızı farklı geliştirme ve canlı ürün ortamlarında, versiyon kontrol sistemimizden -Git, Clearcase, SVN…- çektiğimiz haline müdahale gerekmeden çalışır hale nasıl getireceğimizi konuşacağız.

Seriye ait tüm yazılara ulaşmak için:
Django Öğrenmek-1: Django öğrenmek neden zor?
Django Öğrenmek-2: Temel yapı taşları, URL, Template, Django App
Django Öğrenmek-3: Django Kurulumu, izole geliştirme ortamı “virtualenv”, Örnek Proje “Hello World”
Django Öğrenmek-4: Farklı Çalışma Ortamları İçin Farklı “settings.py” Kullanmak

Farklı Ürün Ortamları

Ürün geliştirme sırasında genellikle test ortamımızla kullanıcıların eriştiği ortamı farklı tutmayı tercih ederiz. Bu…


Django Unchained (2012)

Bu seride, Django öğrenirken kendi yaşadığım zorlukları ve internette okuduklarımı referans alarak Django öğrenmeye yeni başlayanlara destek olmaya çalışacağım.

Bu yazıda Django’yu kurup ilk Django projemizi oluşturacağız.

Seriye ait tüm yazılara ulaşmak için:
Django Öğrenmek-1: Django öğrenmek neden zor?
Django Öğrenmek-2: Temel yapı taşları, URL, Template, Django App
Django Öğrenmek-3: Django Kurulumu, izole geliştirme ortamı “virtualenv”, Örnek Proje “Hello World”
Django Öğrenmek-4: Farklı Çalışma Ortamları İçin Farklı “settings.py” Kullanmak

Django’yu Kurmak

Django’nun kendi dökümanında önerilen kurulum yöntemi:

1- Bilgisayarınızda “pip” kurulu değilse önce pip’i kurun. Eğer python 2 kullanıyorsanız ve sürüm olarak 2.7.9 ve daha yeni bir sürüm yüklüyse ya da python…


Django Unchained (2012)

Bu seride, Django öğrenirken kendi yaşadığım zorlukları ve internette okuduklarımı referans alarak Django öğrenmeye yeni başlayanlara destek olmaya çalışacağım.

Bu yazıda Django’nun temel yapı taşlarından bahsedip, onları nasıl kullandığımızı örneklerle açıklayacağım.

Seriye ait tüm yazılara ulaşmak için:
Django Öğrenmek-1: Django öğrenmek neden zor?
Django Öğrenmek-2: Temel yapı taşları, URL, Template, Django App
Django Öğrenmek-3: Django Kurulumu, izole geliştirme ortamı “virtualenv”, Örnek Proje “Hello World”
Django Öğrenmek-4: Farklı Çalışma Ortamları İçin Farklı “settings.py” Kullanmak

Django, Batteries Included -Piller Dahil- olarak tanımlanan bir framework. Bu, web geliştirmede yaygın olarak kullanılan birçok konseptin hazır kodlanmış olarak gelmesi demek. Örnek olarak kullanıcı giriş ve…

Azmi Rutkay BIYIK

Software Engineer, Growth & Gamification Enthusiast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store